Jun 29 2011


Medició de gasos d’efecte hivernacle.

Hola una altra vegada, sóc Marina Navarro, i a continuació vaiga expolicar-vos el que hem vist hui Marco i jo.

A les 9 hem arribat a la granja de les ovelles, i ens ha tocat munyir  les cabres. Primer hem ficat automàticament uns xucladors en els pits  d’aquestes. No ha sigut massa fàcil, però finalment ho hem aconseguit. Després hem hagut de posar-les unes injecció la qual contenia abtibiòtic, ja que aquestes cabretes estan prenyades, i convé que no tinguen més llet per evitar problemes.

Després Salva en ha ensenyat alguns camps de cultiu de darrere de les granjes, com un camp de xufes i un altre amb més varietat de plantes com de tabac, gira-sol, dacsa…

Més avant hem visitat la piscifactoria, que desgraciadament està deshablilitada aquesta setmana.

 Cap a les 11.30, hem tret les dues cabres manxegues de la càmera, i hem agafat els dispositius recollidors de dades, que ja demà analitzarem. I finalment hem ficat dues cabres «guirres» dins la càmera, i demà extraurem les conclusions.

Vaig a explicar avui un poc més el nostre treball. [Ja tinc els apunts! 🙂 ]

La quantitat de CO2 es mesura   de la següent manera:

La mesura dels gasos es duu a terme d’una forma prou senzilla, pel que fa als càlculs:

  • E= Gas d’entrada —-> E = [CO2]e . Volum e
  • Emi= Emisions
  • S= Gas d’eixida——> S = [CO2]s . Volum s

Així doncs:

E + Emi = S

[La unitat més normal per indicar la mesura d’un gas és ppm (parts per milió)]

[CO2]e . Volum e + Emisions =  [CO2]s . Volum s

Valum e = Volum s

Emisions = Volum . [CO2 ]s – [ CO2]e

 

Comentarios desactivados en Medició de gasos d’efecte hivernacle.
Comments are closed at this time.